Kategori

Grammatisk analyse

Hvordan gjøre grammatikkanalyse

Grammatisk analyse. Slik gjør du den grammatiske analysen av setningene. Alle tips og eksempeløvelser.

Grammatisk analyse: adverb

Grammatikkanalyse adverb. Den detaljerte veiledningen om hvordan du gjør grammatisk analyse av adverb. Typer av adverb: vei, tid, mengde, sted.

Grammatisk analyse: pronomen

Grammatisk analyse, pronomen. Slik gjør du den grammatiske analysen av pronomen. Hva er de og hvilke typer pronomen som finnes.

Grammatisk analyse: navnene

Grammatikkanalysenavn. Slik gjør du den grammatiske analysen av navn. Alt om vanlige, riktige, kollektive, endrede, sammensatte, primitive navn.

Grammatisk analyse: adjektiver

Grammatisk analyse. Slik gjør du den grammatiske analysen av adjektiver. Typer adjektiver: kvalifiserende og bestemmende.

Grammatisk analyse: verb

Verber, grammatisk analyse. å gjøre den grammatiske analysen av italienske verb blir ofte veldig vanskelig: her er tipsene for å unngå feil!